Asociatia „Change your Lifestyle for you”

Este o asociatie non-guvernamentala, non-profit, cu scop nepatrimonial, independenta, democratica si care actioneaza in beneficiu public, fara a face deosebire pe baza de nationalitate, etnie, religie, limba materna, sex, nivel material si/sau educational, origine sau pozitie sociala ori convingere politica.

Scopul Asociatiei „Change your Lifestyle for you” este apararea drepturilor civile, politice, economice, sociale culturale ale cetatenilor si promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului,actioneaza pentru imbunatatireasituatiei sociale a persoanelor considerate vulnerabile din Romania prin responsabilizare a tinerilor la viata educationala, sociala, culturala sportiva si economica a comunitatilor in care traiesc.

Principiile Asociatiei „Change your Lifestyle for you” se bazeaza in organizarea si functionarea sa pe principiile voluntariatului responsabil, automotivarii si autodeterminarii, participarii civice active, initiativei, implicarii si cooperarii, adaptabilitatii, continuitatii, competentei, competitivitatii, prieteniei, respectului si sprijinului reciproc, democratiei, transparentei, echitatii, legalitatii, durabilitatii, dialogului social, tolerantei, multilateralitatii si nondiscriminarii.. .

Obiective pentru realizarea scopului declarat, Asociatia îsi propune atingerea urmatoarelor obiective:

Dezvoltarea, sustinerea si întarirea procesului de consiliere, informare si formare a tinerilor în context european plecând de la crearea unui mediu favorabil cresterii performantelor personale si profesionale a acestora în cadrul comunitatilor în care traiesc; identificarea nevoilor tinerilor în context local, regional, national, european si international;

Consolidarea nivelului de cunostinte si dezvoltarea abilitatilor rationale, emotionale si sociale ale tinerilor în vederea evolutiei lor ca personalitati individuale puternice, independente si responsabile, capabile sa îsi cunoasca si apere drepturile, si sa îsi identifice si asume rolul în familie, profesie si societate;

Cresterea nivelului de auto-organizare, de independenta socio-economica si de implicare si succes în societate; identificarea, prevenirea si combaterea factorilor care genereaza dezavantajare, discriminare, marginalizare, excludere sau autoexcludere sociala în rândul tinerilor; sprijinirea copiilor si tinerilor defavorizati în vederea unei mai bune integrari si evolutii în societate; promovarea cunoasterii, asociativitatii si întelegerii reciproce între tineri, fara deosebire de etnie, limba materna, religie, sex, nivel material si educational, origine sau pozitie sociala, precum si promovarea parteneriatelor si cooperarii internationale în domeniul tineretului, cu accent pe cea la nivel european;

Identificarea, prevenirea si combaterea factorilor care stau la baza delicventei juvenile si a consumului si dependentei de droguri; promovarea voluntariatului (responsabil) si a oportunitatilor de petrecere (eficienta si constructiva) a timpului liber destinate tinerilor: activitati culturale, sportive, educationale si recreationale; educarea civica, ecologica si durabila a tinerilor în vederea asumarii, îmbunatatirii si mentinerii unui mediu de trai sanatos, precum si promovarea unei vieti si a unei alimentatii individuale sanatoase;

Promovarea valorilor românesti si europene deopotriva, pe plan national si international; promovarea turismului social si a mobilitatii interne si internationale a tinerilor, si încurajarea educatiei prin turism; dezvoltarea deprinderilor de autosustinere financiara, a deprinderilor de folosire eficienta a instrumentelor moderne de economisire si a deprinderilor antreprenoriale;

Dezvoltarea programelor de formare, perfectionare si/sau reorientare profesionala destinate tinerilor; facilitarea cooperarii si comunicarii între tineri, respectiv dintre tineri si toti stakeholderii (actorii sociali) existenti în societate, oportuni si susceptibili de a influenta pozitiv evolutia personala si profesionala a acestora; promovarea asociativitatii, cooperarii si parteneriatelor între lucratorii, institutiile si organizatiile de si pentru tineret în vederea stimularii schimburilor de bune practici si a punerii în practica a cât mai multor initiative generatoare de proiecte pentru tineret; încurajarea, promovarea si gasirea în comun a instrumentelor de implementare a initiativelor tinerilor în orice domeniu al vietii sociale, culturale, economice si educationale;

Promovarea dialogului între generatii, cu plecare de la premisa tinerii – motor al evolutiei si continuitatii sociale; reprezentarea si apararea drepturilor tinerilor în societatea civila. sprijinirea cetatenii în exercitarea drepturilor si obligatiilor pe care le au, intervenind pe lânga Autoritatile Publice pentru respectarea principiilor democratice, promovarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului prin toate mijloacele legale, informând opinia publica din tara si strainatate despre încalcarea drepturilor omului;

Influentarea opiniei publice si a autoritatilor pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului prin mediatizare in presa scrisa si audiovizuala promovarea masurilor anti-discriminare; îmbunatatirea accesului la justitie. demascarea si combaterea, prin toate mijloacele legale, a abuzurilor, incalcarilor si a violarilor drepturilor fundamentale ale omului; educareaa cetatenilor pentru cunoasterea si respectarea drepturilor fundamentale ale omului; dezvoltarea de parteneriate cu organizatii interne si internationale cu activitati similare. Dezvoltarea unor parteneriate viabile intre ONG, administratia locala, mass media si sectorul de afaceri pentru a raspunde mai bine nevoilor comunitatii ; infiintarea si coordonarea unor instituttii de educatie si invatamant (gradinita, scoala de arte si meserii, universitate populara s. a. ) in conditiile legii;

Infiintarea si administrarea unor asezaminte sociale (cantina sociala, centru de zi, adaposturi temporare, camin de batrani s.a.) in conditiile legii; infiintarea unei edituri, editarea si tiprairea publicatiilor proprii, in conditiile legii; coordonarea, implementarea si administrarea programelor interne si externe care au ca scop facilitarea integrarii europene si euroatlantice si/sau dezvoltarea societatii civile; coordonarea, implementarea, administrarea si/sau intocmirea de programe in domeniile: ONG-urilor, tineretului, educatiei, cercetarii si sportului; dezvoltarea durabila a organizatiilor neguvernamentale si facilitarea accesului la servicii de instruire si dezvoltare organizationala ; facilitarea accesului la informatie a comunitatilor dezavantajate sau izolate si oferirea de consultanta si asistenta tehnica specializata cresterea nivelului de capital social la nivelul comunitatilor in care va actiona reprezentarea intereselor cetatenilor la nivel local, national si international; coordonarea, implementarea, administrarea si/sau intocmirea de programe sociale, educationale si socio-medicale Programe de sustinere economico-sociale a microregiunilor;

Programe de sustinere a zonelor rurale; Actiuni de integrare si promovare sociala a persoanelor sau grupurilor din societate în vederea îmbunatatirii actiunilor sau structurilor lor, inclusiv persoanele roma; promovarea unor programe socio-economice de interventie si sustinere socio-economica a persoanelor, grupurilor aflate în dificultate social-economica; desfasurarea unor programe privind valorificarea fortei de munca si reintegrarea somerilor în activitati aducatoare de venituri sigure si de durata; ameliorarea conditiilor de viata ale batrânilor în dificultate, izolati de comunitate sau ale celor din unitatile de protectie sociala optimizarea conditiilor de dezvoltare si educare a copiilor orfani, abandonati, precum si programe sociale de interventie si preventie a fenomenului “copiii strazii”;

Promovarea unor programe socio-economice pentru combaterea delincventei, a violentei si a consumului de droguri; promovarea unor programe socio-economice pentru integrarea în societate a persoanelor care prezinta diverse grade de handicap; promovarea unor programe care vizeaza protectia mediului înconjurator si contribuie la prevenirea efectelor poluarii în plan economic si social; desfasurarea unor programe care îmbunatatesc starea de sanatate a populatiei si accesul la serviciile medico-sanitare; promovarea unor programe cultural-economice pentru pastrarea obiceiurilor si traditiilor specifice românilor si minoritatilor nationale; promovarea unor programe de educatie pentru adolescenti, tineri si adulti care sa contribuie la o buna dezvoltare si integrare în societate; desfasurarea unor programe de dezvoltare comunitara care contribuie la cresterea participarii si implicarii cetatenilor în dezvoltarea economica, sociala si culturala a localitatilor.

Copyright © 2012-2013 © Asociatia „Change your lifestyle for you” . Toate drepturile rezervate.